Pride er en arena for å markere mangfold knyttet til kjønn, seksualitet og identitet.

Fredrikstad pride ble startet opp i 2018 av initiativtaker Kristoffer L Mathisen, og hadde da sin første gjennomføring. Nå ser vi frem til en ny gjennomføring årlig.

Fredrikstad pride drives av frivillighet, og har ingen ansatte. Frivillig innsats byr ikke på bruk av lønnsmidler, men prosjektet har stort behov for offentlig støtte, samarbeidspartnere og sponsorer – Les mer under ‘’Samarbeidspartnere/sponsorer’’.

Pride markerer vi med samlingspunkter, fester, foredrag, debatter, stands, parade, paradeshow og avsluttes alltid med en stor fest! Les mer i programmet for detaljert informasjon.